فایل های دسته بندی حقوق - صفحه 1

انواع تعزیرات‎

انواع تعزیرات‎

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

روانشناختي انگيزه 19ص ورد

روانشناختي انگيزه 19ص ورد - ‏روانشناختي انگيزه ‏ر اين مقاله مجال بررسي عناصر مادي و قانوني جرايم را نداريم و اندك نظري به عنصر رواني مي اندازيم ...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جرايم مبهم ورد

جرايم مبهم ورد - ‏جرايم مبهم ( بزه هاي نا معين ) ‏يك اصل مشهور در حقوق باستان مي گويد legeNullum crimensine‏ يعني هيچ عملي را بدون قانون نمي ت...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ایا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود؟ ورد

ایا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخت شود ورد - ‏ا‏ی‏ا‏ غ‏ی‏ر‏ از د‏ی‏ه‏ سا‏ی‏ر‏ ضررها‏ی‏ ناش‏ی‏ از جرم با‏ی‏د‏ پرداخت شود؟ ‏وضوع ب...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بحثي پيرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامي 17 ورد

بحثي پيرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامي 17 ورد - ‏بحثي پيرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامي ‏حميد دلير ‏مقدمه : ماده 296 قانون مجازات اسلامي...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

قاعده تحذير نقش هشدار دهنده در رفع مسئوليت كيفري 17 ورد

قاعده تحذير نقش هشدار دهنده در رفع مسوليت كيفري 17 ورد - ‏قاعده تحذير - نقش هشدار دهنده در رفع مسئوليت كيفري ‏سيد مصطفي محقق داماد ‏بسم الله ...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بحثي پيرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامي 18ص ورد

بحثي پيرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامي 18ص ورد - ‏بحثي پيرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامي ‏مقدمه : ‏ماده 296 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 ...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

قتل عمد شبه عمد و خطاي محض 24ص ورد

قتل عمد شبه عمد و خطاي محض 24ص ورد - ‏قتل عمد شبه عمد و خطاي محض ‏محقق ( ره ) در مقام بيان ضابطه عمد محض و شبه عمد و خطاي محض كه مبين فرق آنها ا...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

قتل در فراش 21ص ورد

قتل در فراش 21ص ورد - ‏قتل در فراش ‏- مقدمه ‏پس از پيروزي انقلاب اسلامي و اصلاح قوانين و مقررات براساس موازين شرعي، بسياري از قوانين حاكم بر جر...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی